Från början var det skola för traktens barn. När den gamla skolan som låg i Påvelsmåla (idag kallad Mobergskolan) blev för liten och omodern så byggdes denna tjusiga byggnad. Till vänster var lärarbostaden på två våningar och till höger var skolans lokaler, gymnastiksalen var högst upp, 1 skolsal på mitten och i källaren var först en slöjdsal men det blev senare matbespisning.